แบบทดสอบ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา


กรอกชื่อ นามสกุลและชื่อโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับบันทึกผลคะแนน เลือกระดับชั้น แล้วกดปุ่ม "เริ่มต้นทำข้อสอบ"

ชื่อเล่น หรือ ชื่อจริง นามสกุล

ชื่อโรงเรียน

เลือกระดับชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ป.2)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ป.5)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

เลือกจำนวนข้อสอบที่ต้องการทำ

10 ข้อ | 20 ข้อ | 30 ข้อ | 40 ข้อ | 50 ข้อ | 60 ข้อ | 70 ข้อ | 80 ข้อ | 90 ข้อ | 100 ข้อ
ข้อสอบออนไลน์ แบบทดสอบทุกวิชา สำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ข้อสอบออนไลน์ฟรี มีระบบบันทึกชื่อ ชื่อโรงเรียน ผลคะแนน และเวลาที่ใช้ไป ในแต่ละวิชาและระดับชั้น สามารถดูผลย้อนหลังได้ เหมาะสำหรับใช้ทดสอบความรู้ของนักเรียนหรือเด็กๆ ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา และบุคคลทั่วไป


10 อันดับ ผู้ที่ได้คะแนนสะสมสูงสุด

อันดับ 1 :นางสมบัติ จเรรัชต์ โรงเรียนบ้านโคกล่าม อำเภอศรีบุญเรือง (62432 คะแนน) อันดับ 2 :Lek เมืองใหม่สุวรรณภูมิ (34115 คะแนน) อันดับ 3 :ธิติวุฒิ เเผลงฤทธิ์ วัดโพบ้าอ้อย (14974 คะแนน) อันดับ 4 :ปอนด์ บ้านนายูง (9624 คะแนน) อันดับ 5 :ใหญ่ เมืองใหม่สุวรรณภูมิ (9296 คะแนน) อันดับ 6 :เฮง ตะโกทุ่ง (8495 คะแนน) อันดับ 7 :อนัน กฤษนัย บ้านหนองใหญ่ (8315 คะแนน) อันดับ 8 :แพรว เซ์นปอลหนองคาย (8266 คะแนน) อันดับ 9 :ระพีพร สังฆมณี สุระเชษฐ์ บ้านหนองใหญ่ (7911 คะแนน) อันดับ 10 :นิก ช.ค. (7893 คะแนน)

ดู 100 อันดับ

ข้อมูล 22nd November 2014 07:57


ความคิดเห็น

© 2014 แบบทดสอบประถมศึกษา ป1. ป2 ป3 ป4 ป5 ป6 โจทย์ปัญหา ข้อสอบออนไลน์ thaimathgame.com เกมส์คณิตศาสตร์ thaimathgame.com